“Známe cestu”

Kdo jsme

Dlouholetá snaha a aktivita řady místních občanů a samospráv vyústila dne 27. září 2018 v založení spolku Místní dráha Rakovník – Mladotice. [PROČ TAKOVÝ NÁZEV?]

Naše cíle

 • Zastavení devastace dráhy
 • Oprava trati
 • Zavedení spojení Plzně s Rakovníkem

Stanovy

Aktuální účinné znění stanov spolku ZDE KE STAŽENÍ.

Zápisy a usnesení

 • Zápis ze zasedání členské schůze spolku ze dne 04.04.2019
 • Zápis z ustavujícího zasedání členské schůze spolku ze dne 27.09.2018

Proč takový název?

Názvem se spolek odkazuje na historické označení konsorcia (družstva), ustaveného v roce 1887 za účelem vybudování železniční spojky Rakovníka s tzv. plzňsko-březenskou dráhou (dnes dráha č. 160 Plzeň – Žatec). Zmíněné družstvo tvořili Čeněk Feyerfeil, c. k. notář a okresní starosta v Rakovníku, majitel rakovnického cukrovaru císařský rada Josef Čermák, pražský stavitel František Saller a majitel parního mlýna v Čisté Bedřich Arnstein.

Povinně zveřejňované informace

 • název: Místní dráha Rakovník – Mladotice, z.s.
 • sídlo: Mladotice 14, 331 41 Kralovice
 • IČ: 07535210
 • datová schránka: pqfpafq
 • bankovní spojení: 2401540664 / 2010 (Fio banka, a.s.)
 • registrace: 15. října 2018 pod sp. zn. L 9123 u Krajského soudu v Plzni

Účel spolku

Účelem spolku je rozvíjet a aktivně podporovat železniční dopravu zejména v oblasti severního Plzeňska, a to ve vztahu k regionálnímu historickému, kulturnímu a přírodnímu dědictví, tvořenému především do krajiny citlivě zasazenými barokními památkami, jakož i ve vztahu k přepravním potřebám obyvatel a návštěvníků regionu, a tedy i ve vztahu k podpoře venkova. Účelem spolku je rovněž umožnění všem příznivcům železniční dopravy a železniční historie a příznivcům souvisejících oblastí lidské činnosti vzájemné komunikace, spolupráce a klubové činnosti, jakými jsou pořádání historických, sportovních a kulturních akcí, soutěží, školení, osvětových a vzdělávacích akcí a obecně prospěšných aktivit ve smyslu hlavních a vedlejších činností spolku.

 • Pochod na podporu tratě – 2021

  Milí přátelé, po loňském nuceném odložení Vás chceme srdečně pozvat na 2. ročník turistického pochod podél vyloučeného úseku tratě z […]

 • Za barokem vlakem – 2021

  Milí přátelé, neuvěřitelné se stalo skutečným, když se podle původních plánů geniálního stavitele Jana Blažeje Santiniho po více než 300 […]